Welcome 2018-01-15T04:52:13+00:00

1 ที่มาและความสำคัญ

15 ปี CAMT

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับจากวันแรกที่ก่อตั้ง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมกว่า 5,000 คน เป็นเวลาล่วงเลยมาแล้วกว่า 15 ปี

ก้าวต่อไป

การสร้างแบรนด์ และออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงภาพลักษณ์ใหม่ที่พร้อมจะพัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ใหัก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์ ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เกิดสิ่งใหม่ขึ้นทุกวัน โดยไม่ลืมที่จะรักษาอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้คงอยู่ สืบไป

CAMT FEST #1

กิจกรรมเปิดตัวแบรนด์และตราสัญลักษณ์ใหม่ของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานประจำปีโดยรวมกลุ่มการจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และงานอดิเรกเฉพาะทางในแขนงที่เก่ียวข้อง สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มนักเล่นได้เรื่องได้มีพื้นที่แสดงออก ปล่อยของ และเพื่อแสดงจุดยืนในการเป็นผู้นำในการผลิตสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของประเทศต่อไป

2 ภาพรวมภายในงาน

แผนผังภายในงาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

บริเวณหน้าคณะ

10.30 น. เริ่มลงทะเบียนแข่งขันเกมส์
10.30 น. เริ่มลงทะเบียน Comic Run
11.00 น. เริ่มแข่งขันเกมส์
13.00 น. MC นำเข้างาน

19.35 น. Show การแสดงดนตรีสด และดินเนอร์
20.00 น. Projection Mapping
20.10 น. การแสดงจาก TJ
21.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ

13.15 น. Show 1 Cover dance
13.25 น. MC Event เล่นเกมส์ แจกของ
13.25 น. Talk หัวข้อ “เล่นได้เรื่อง”
14.25 น. Sponsor Talk
14.35 น. Talk หัวข้อ “tech & sport”
15.00 น. Sponsor Talk
15.10 น. MC นำเข้างานวิ่ง
15.20 น. คณบดีกล่าวเปิดงานแบรนด์
15.35 น. Show “Comic dance”
15.45 น. MC อธิบายวิธีการใช้ Application
16.00 น. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง
18.30 น. ประกาศผล มอบของรางวัล

แถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์

Motion Capture Room
(Floor1)

14.00 น. แถลงข่าวเปิดงาน
14.35 น. Open house

กิจกรรมภายในงาน

◄   แข่ง E-Sport

◄   แข่งบอร์ดเกมส์

◄   แข่งการ์ดเกมส์

   Food Truck

◄   บูทอาหารมากมาย

   สินค้า IT ลดราคา

   สินค้าเกี่ยวกับกีฬา

   เทคโนโลยีการผลิต

   สินค้า Homemade

   การแสดงจาก TJ

   Cover Dance

◄   Comic Dance

◄   ดนตรีสด

   Comic Run

Comic Run 

เชิญชวนเหล่าฮีโร่และผู้กล้าร่วมออกวิ่งตามล่าหา Monster ที่หลุดออกมาจากดินแดนมหัศจรรย์ภายใน  CAMT ด้วยการดาวน์โหลด  และโหลดใช้แอพพลิเคชันในการจับเหล่า Monster ลุ้นรับรางวัลคะแนนสูงสุด และของที่ระลึกมากมายภายในงาน

กติกาการวิ่ง เกณฑ์การตัดสิน และเส้นทางในการวิ่ง

1.  นักวิ่งลงทะเบียนและติดตั้งแอพพลิเคชันเกมส์ CAMT Comic Run บนสมาร์ทโฟน

2. นักวิ่งจะต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง 3.21 กิโลเมตร

3. มีระยะเวลาในการวิ่ง 2 ชั่วโมง

4. ระหว่างทางนักวิ่งสามารถเก็บ Monster ตามจุดที่กำหนดไว้ในแผนที่

5. นักวิ่งทุกคนสามารถนำคะแนนที่ได้มาแลกรับของรางวัลภายในงาน

เส้นทางการวิ่ง 

แนวทางการออกแบบ

โปสเตอร์ 

BIB 

เวที 

ซุ้มประตู 

เสื้อวิ่ง 

ถ้วยและเหรียญรางวัล 

3 สำหรับผู้สนับสนุน

Sponsor Rate