Welcome 2018-02-15T11:23:17+00:00

1 ที่มาและความสำคัญ

15 ปี CAMT

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับจากวันแรกที่ก่อตั้ง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมกว่า 5,000 คน เป็นเวลาล่วงเลยมาแล้วกว่า 15 ปี

ก้าวต่อไป

การสร้างแบรนด์ และออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงภาพลักษณ์ใหม่ที่พร้อมจะพัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ใหัก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์ ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เกิดสิ่งใหม่ขึ้นทุกวัน โดยไม่ลืมที่จะรักษาอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้คงอยู่ สืบไป

CAMT FEST #1

กิจกรรมเปิดตัวแบรนด์และตราสัญลักษณ์ใหม่ของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานประจำปีโดยรวมกลุ่มการจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และงานอดิเรกเฉพาะทางในแขนงที่เก่ียวข้อง สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มนักเล่นได้เรื่องได้มีพื้นที่แสดงออก ปล่อยของ และเพื่อแสดงจุดยืนในการเป็นผู้นำในการผลิตสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของประเทศต่อไป

2 ภาพรวมภายในงาน

แผนผังภายในงาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมภายในงาน

◄   แข่ง E-Sport

◄   แข่งบอร์ดเกมส์

◄   แข่งการ์ดเกมส์

   Food Truck

◄   บูทอาหารมากมาย

   สินค้า IT ลดราคา

   สินค้าเกี่ยวกับกีฬา

   เทคโนโลยีการผลิต

   สินค้า Homemade

   การแสดงจาก TJ

   Cover Dance

◄   Comic Dance

◄   ดนตรีสด

   Comic Run

Comic Run 

เชิญชวนเหล่าฮีโร่และผู้กล้าร่วมออกวิ่งตามล่าหา Monster ที่หลุดออกมาจากดินแดนมหัศจรรย์ภายใน  CAMT ด้วยการดาวน์โหลด  และโหลดใช้แอพพลิเคชันในการจับเหล่า Monster ลุ้นรับรางวัลคะแนนสูงสุด และของที่ระลึกมากมายภายในงาน

กติกาการวิ่ง เกณฑ์การตัดสิน และเส้นทางในการวิ่ง

1.  นักวิ่งลงทะเบียนและติดตั้งแอพพลิเคชันเกมส์ CAMT Comic Run บนสมาร์ทโฟน

2. นักวิ่งจะต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง 3.21 กิโลเมตร

3. มีระยะเวลาในการวิ่ง 2 ชั่วโมง

4. ระหว่างทางนักวิ่งสามารถเก็บ Monster ตามจุดที่กำหนดไว้ในแผนที่

5. นักวิ่งทุกคนสามารถนำคะแนนที่ได้มาแลกรับของรางวัลภายในงาน

เส้นทางการวิ่ง 

แนวทางการออกแบบ

โปสเตอร์ 

BIB 

เวที 

ซุ้มประตู 

เสื้อวิ่ง 

ถ้วยและเหรียญรางวัล 

3 สำหรับผู้สนับสนุน

Sponsor Rate

Main Sponsors

Co-Sponsors